Etik

RESPEKT OG TOLERANCE

Alle børn er specielle. Derfor skal alle børn mødes med respekt for forskelligheden og tolerance for, hvad de byder ind med til fællesskabet.

Ligeledes er vi voksne forskellige. Vi skal hele tiden gøre os umage for at mødes med respekt for denne forskellighed og en tro på at gode hensigter, ligger til grund for vore handlinger.

Vi ønsker alle børnene det bedste.

SAMARBEJDE

Lagoniskolen har mange interessenter. De vigtigste er selfølgelig skolens elever og deres forældre.

På Lagoniskolen vil vi samarbejde med forældre og elever om at udvikle og understøtte den enkelte elevs faglige, personlige og sociale kompetence.

Vi ønsker også at møde det omgivende samfund som f.eks. lokalt foreningsliv og det lokale erhversliv med åbenhed og nysgerrighed, så vi kan drage nytte af hinanden til fælles gavn og glæde.

GENNEM KOMMUNIKATION LØFTER VI STANDARDEN

Konkret udvikler og opretholder vi vores etiske standarder gennem fokus på kommunikationen. Det handler om måden vi taler og skriver til hinanden på. At vi hilser, når vi møder hinanden på gangene. At vi kigger hinanden i øjnene og er nærværende, når vi er sammen. Vi hylder dyder både som rettidighed, høflighed, rummelighed og humor.

  • Vi har respekt for forskellighed.
  • Vi vil udvikle og understøtte elevens faglige, personlige og sociale kompetencer.
  • Vi hylder dyder både som rettigheder, høfligheder, rummeligheder og humor.