LÆRING

D. 1. august 2014 trådte den nye folkeskolereform i kraft og dette har betydet forandringer i forhold til elever, forældre, lærere, pædagoger og selve undervisningen.

FOLKESKOLENS FREMTIDIGE MÅL ER:

 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som de kan.
 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater.
 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Spørgsmål og svar i forhold til folkeskolereformen kan ses her

MOTION OG BEVÆGELSE

Alle elever skal i gennemsnit have ca. 45 minutters motion og bevægelse i løbet at skoledagen.

UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Den understøttende undervisning skal medvirke til at styrke elevernes faglige niveau og stiller blandt andet skarpt på elevens læringsparathed, sociale kompetencer, alsidig udvikling samt motivation og trivsel.

DEN ÅBNE SKOLE

Betyder at skolen i højere grad skal åbne sig mere ud mod verden. Derfor skal virksomheder, Museer, foreninger og lignende tænkes ind i undervisningen.

LÆRING I UNIVERSER

I Haderslev Kommune er rammen omkring dit barns liv fra dagtilbud, til afsluttet folkeskoleuddannelse tre universer: Børneunivers, Juniorunivers og Ungeunivers.

se Haderslev Kommunes folder omkring læring i UNIVERS her

LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

Tilbudet om lektiehjælp og faglig fordybelse skal styrke elevernes faglige niveau ved blandt andet at tilbyde eleverne faglig træning, faglige udfordringer eller turboforløb som er tilpasset deres niveau og behov.

MERE UDDYBENDE INFORMATION OMKRING OVENSTÅENDE EMNER FINDES HER

 • Skoledagen er længere
 • Timetallet i dansk, matematik, natur/teknik og musik er højere
 • Undervisningen i engelsk begynder i 1. klasse, 2. fremmedsprog i 5. klasse og valgfag begynder i 7. klasse – herunder et 3. fremmedsprog
 • Eleverne får minimum 45 minutters motion og bevægelse i gennemsnit pr. dag
 • Skolen åbner op for mere samarbejde med det omgivende samfund.
 • Sløjd og håndarbejde ændres til håndværk og design
 • Hjemkundskab ændres til madkundskab
 • Understøttende undervisning bliver en del af skoledagen.