SKOLEÅRET

Årstiderne afspejles også i skoleåret på Lagoniskolen. Vi fejrer traditioner som jul og påske og har også vores egne mærkedage, som vi gør et ekstra nummer ud af. Når vejret er til det, flytter vi gerne undervisningen udendørs. Er der sne, sætter vi gerne vintersportsaktiviteter på skemaet. Om foråret undersøger vi livet i vandhullerne og i det hele taget er vi påvirket, af hvad der sker omkring os.

 

PLANLÆGNING AF SKOLEÅRET

Allerede i marts-april-maj begynder planlægningen af det kommende skoleår. Ud fra principper som er vedtaget af skolebestyrelsen, fordeler vi lærere, klasser og lægger skemaet. Herefter går lærerne i teams i gang med årsplaner for alle årgange. Inden vi går på sommerferie, er rammerne for det kommende skoleår altså ved at være på plads. I SFO’en lægger vi også årsplaner, som følger årstiderne og skoleårets gang.

UNDERVISNINGEN

Klassens skema er udgangspunkt for undervisningen på skolen. Men engang imellem sker det, at vi bryder det op for at arbejde på tværs af fag, klasser eller årgange. Eller rydder det helt en eller flere dage, for at tage på ekskursion eller studieture. For at gøre undervisningen både levende og autentisk, bliver vi nødt til løbende at sprænge de rammer, som fagene og skemaet repræsenterer.

SKOLE-HJEM SAMARBEJDET 

Samarbejde mellem skole og hjem er obligatorisk ifølge folkeskoleloven. Men samarbejdet opfatter vi ikke som en pligt. Resultatet bliver altid bedst, når både elever, medarbejdere og forældre har ejerskab til processen. Derfor prioriterer vi også den løbende dialog med hjemmene såvel som det formaliserede samarbejde ved forældremøder og skole-hjem samtaler.

HJEMMEARBEJDE

Et skoleår består ikke kun af aktiviteter i skoletiden. Derhjemme forbereder børn og forældre sig på skoledagen. Det indbefatter at møde udhvilet og mæt efter morgenmaden, at have pakket sin taske og via Elev- og ForældreIntra være forberedt på, hvad der skal ske i løbet af dagen. Løbende får eleverne opgaver, som skal løses derhjemme eller i studietiden. Mængden og indholdet varierer fra klasse til klasse. I nogle tilfælde tilpasser vi også hjemmearbejdet til den enkelte elev.

FERIER

Skolen følger den kommunalt vedtagne ferieplan for alle kommunens skoler. Det betyder, at der på et skoleår er 200 skoledage. Hvis elever bliver bedt fritaget for undervisningen for at tage på ferie uden for skolens ferieplan, skal ledelsen godkende dette med hjemmel i bekendtgørelsens §5 stk. 2 – se bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen.

"De 4 årstider påvirker elevernes undervisning og skaber i det store hele rammerne for en del af undervisningen, hvilket også gør undervisningen mere attraktiv for eleverne."