Fokus

På Lagoniskolen er vi, ligesom alle andre folkeskoler i danmark, ved at implementere den nye folkeskolereform.  Skolen er under forandring og netop derfor, har vi ekstra fokus på, at elevernes læring og trivsel skal være optimal. Vi ønsker at være blandt de bedste skoler i Danmark.

Folkeskolereformen har givet medarbejdere og ledelse på Lagoniskolen en gylden mulighed for at redefinere skolen efter nogle turbulente år med sammenlægning af de to byskoler, Bregnbjergskolen og Povlsbjergskolen, og nedlæggelse af Skrydstrup skole.

Skolens kerneydelse er den enkelte elevs læring.  Derfor skal fokus hele tiden være på, hvordan vi understøtter den enkelte elevs læring. Det findes der ikke et entydigt svar på.

Henover foråret 2014 har vi sat retning for hvordan vi understøtter den enkelte elevs læring, når skolereformen træder i kraft pr. 1. august 2014.

MOD SAMME MÅL AD FORSKELLIGE VEJE

Målt i antallet af elever og ansatte er Lagoniskolen den største folkeskole i Haderslev kommune. Det kræver fælles mål som er kendt af alle, og ad mange forskellige veje skal vi bevæge os mod målet.

Lagoniskolen modtager elever til Ungeuniverset fra en række skoler. Derfor har vi også fokus på samarbejdet til disse skoler for at sikre at vi er i dialog om skolernes retning.

På Lagoniskolen har alle ansatte den samme vision som vi stræber efter, men der er stor forskel på, om vi er i indskolingen, specialklassen eller i udskolingen.  Vores målsætning skal selvfølgelig tilpasses de elever og den aldersgruppe som vi er sammen med.

VI BANER VEJEN MENS VI GÅR...

I en periode hvor skolen skal redefinere sig selv baner vi vejen mens vi går. Under punktet læring samt punkterne Børne- og Junioruniverset og Ungeuniverset kan du læse mere specifikt hvilken betydning det har for elever og ansatte i vore forskellige afdelinger og årgange.

 

  • Vores fokus skal være på hvordan, vi hele tiden understøtter den enkelte elev.
  • Vores fokus skal være på at alle kender målet og alle når målet, uanset hvilken vej der bruges.
  • Vores fokus skal være på at skolen redefinerer sig selv og at vi derfor baner vejen mens vi går.