SKOLEBUSRUTER

Alle elever i Haderslev Kommune kan få et gratis buskort(Rejsekort). Alle nye elever får ved skolestart udleveret et rejsekort. Starter man i et igangværende skoleår, skal man henvende sig til Birgitte Lassen på Kontoret som sørger for at bestille et rejsekort. Har man mistet sit rejsekort koster det 50 kr. at få et nyt.

Skolebusruterne for skoleåret 2017/2018

Busrute 1

Busrute 2

Busrute 3

Busrute 5

Busrute 7

Har i spørgsmål til Skolebusruterne eller til befordringen af jeres børn bedes i rette henvendelse til:

Skolesekretær, Stine Møllemose Høst [email protected] 74343203 eller

Kørselskoordinator, Lone Nottelmann [email protected]  74341027