Principper og skolevæsenets rammer

Der er for Lagoniskolen udarbejdet en række principper af vores skolebestyrelse, som vi som skole skal forholde os til og rette os efter. Samtidig har Haderslev Kommune udarbejdet nogle rammer for skolevæsenet som vi ligesom alle andre folkeskoler i kommunen er underlagt. Her på siden publicerer vi de principper og rammer som på nuværende tidspunkt er gældende for Lagoniskolen.

Lagoniskolens Skolebestyrelse har udarbejdet følgende principper:

Principperne er i øjeblikket under revidering.

Haderslev Kommune har udarbejdet følgende politiker og principer, som vi som skole skal efterleve.

  • Haderslevreformen. se den her 
  • Haderslev Kommunes styrelsesvedtægt vedr. kommunens skolevæsen. se den her

Derudover har vi følgende strategi som er væsentligt for Lagoniskolen.