Skolebestyrelsen

Dagsordner, beslutningsprotokoller m.m. fra Skolebestyrrelsen ses ved at klikke her

 

Formand for skolebestyrelsen Randi Jensen

Mobil: 30 49 04 82, E-mail: [email protected]

 

Øvrige medlemmer af skolebestyrelsen:

Næstformand og rep. for specialkl.: Kim Bryhl, Mobil: 81 74 24 50, E-mail: [email protected]

Forældrerepræsentant: Martin Willy Larsen, Mobil: 51 42 16 93, E-mail: [email protected]   

Forældrerepræsentant: Lars Christian Kjærgaard, Mobil: 29 61 27 83, E-mail: [email protected]

Forældrerepræsentant: Susanne Rank Lücke, Mobil 29 62 42 21, E-mail: [email protected]

Forældrerepræsentant: Lars Østergaard Katborg, Mobil: 61 46 44 84, E-mail: [email protected]

Forældrerepræsentant: Tina Juul, Mobil: 60778566 , E-mail: [email protected]

Ledelsesrepræsentant: Thomas Kjær Nielsen, Mobil: 22 60 01 07, E-Mail: [email protected]

Ledelsesrepræsentant: Anette Staub, Mobil: 21 26 61 49, E-mail: [email protected]

Ledelsesrepræsentant: Helle Jeanette L. Jensen, Mobil: 24 91 68 48 , E-mail: [email protected]

Medarbejderrepræsentant: Anna-Pia Højlund, Mobil: 20 48 14 53, E-mail: [email protected]  

Medarbejderrepræsentant: Connie Susanne Nissen, Mobil: 23 41 20 84, E-mail: [email protected]

 

Supleanter:

1. suppleant Forældrerepræsentant: Helle Jørgensen

2. suppleant Forældrerepræsentant: Mette Lysbeck Madsen

3. suppleant Forældrerepræsentant: Torben Skødt

 

Skolebestyrelsen består af 7 repræsentanter valgt af og blandt skolens forældrekreds, 2 repræsentanter for lærerne og de øvrige medarbejdere valgt af og blandt skolens medarbejdere, samt elevrådet fra de to matrikler. Skolens ledelse deltager i møderne som sekretær. 1. supleanter deltager i alle møder, men er uden stemmeret når SB er fuldtallig.