Skolebestyrelsen

Dagsordner, beslutningsprotokoller m.m. fra Skolebestyrrelsen ses ved at klikke her

Forældre er valgberettiget og valgbare på den skole, hvor deres barn er indskrevet. Valgperioden for forældrerepræsentanterne på skolen er 2 år med en funktionsperiode fra 1. august til 31. juli. Når der er skolebestyrelsesvalg, kan man henvende sig til skolens leder, hvis man ønsker at stille op som kandidat. Lederen vil informere om rammerne for eventuelt præsentationsmateriale, som ønskes udsendt i forbindelse med gennemførelse af valg.

Den nuværende skolebestyrelse på Lagoniskolen består af

Skolebestyrelsen består af 7 repræsentanter valgt af og blandt skolens forældrekreds, 2 repræsentanter for lærerne og de øvrige medarbejdere valgt af og blandt skolens medarbejdere, samt 2 elever valgt af og blandt skolens elever. Skolens ledelse deltager i møderne som sekretær.

 

Formand for skolebestyrelsen: Randi Jensen, Mobil: 30 49 04 82, E-mail: [email protected]

Næstformand og rep. for specialkl.: Kim Bryhl, Mobil: 81 74 24 50, E-mail: [email protected]

Forældrerepræsentant: Martin Willy Larsen, Mobil: 51 42 16 93, E-mail: [email protected]   

Forældrerepræsentant: Lars Christian Kjærgaard, Mobil: 29 61 27 83, E-mail: [email protected]

Forældrerepræsentant: Susanne Rank Lücke, Mobil 29 62 42 21, E-mail: [email protected]

Ledelsesrepræsentant: Thomas Kjær Nielsen, Mobil: 22 60 01 07, E-Mail: [email protected]

Ledelsesrepræsentant: Anette Staub, Mobil: 21 26 61 49, E-mail: [email protected]

Ledelsesrepræsentant: Helle Jeanette L. Jensen, Mobil: 24 91 68 48 , E-mail: [email protected]

Medarbejderrepræsentant: Anna-Pia Højlund, Mobil: 20 48 14 53, E-mail: [email protected]  

Medarbejderrepræsentant: Connie Susanne Nissen, Mobil: 23 41 20 84, E-mail: [email protected]

1. suppleant Forældrerepræsentant: Helle Jørgensen

2. suppleant Forældrerepræsentant: Mette Lysbeck Madsen

3. suppleant Forældrerepræsentant: Torben Skødt (træder ud 2020)

 

1. suppleanter som deltager i alle møder, men uden stemmeret når SB er fuldtallig:

Forældrerepræsentant: Lars Østergaard Katborg, Mobil: 61 46 44 84, E-mail: [email protected]

Forældrerepræsentant: Tina Juul, Mobil: 60778566 , E-mail: [email protected]