Ungeuniverset

På Ungeuniverset starter skoledagen kl 07.30 med et kvarters indflyvning. Læreren er i klassen og eleverne bliver registreret og går stille og roligt i gang med at pakke deres ting ud eller hente bøger o.a i deres locker på gangen.

Kl. 07.45 – 08.15 har alle klasser på Ungeuniverset læsebånd. Eleverne har på forhånd valgt materiale at læse, og de sidder på deres plads og læser. Vi har en øget fokus på læsning og læsebåndet er med til at give øvelse og rutiner omkring læsningen. Kl 08.15 starter lektionerne, som er på 60 minutter.

Ungeuniverset er inddelt i linjer – i skoleåret 2014 – 2015 har vi : Sciencelinje, Kunst, kitsch og kulturlinje, Idrætslinje og international linje. På 7. årgang har vi musiklinje og på 8. årgang en medielinje. De unge mennesker har selv valgt sig ind på linjerne, som skaber nogle arbejdsfællesskaber, som er båret af en fælles interesse.

Faciliteterne på Lagoniskolens Ungeunivers

På ungeuniverset er bevægelse blevet en del af hverdagen – både i undervisnngen og frikvartererne. Vi arbejder målrettet på at implementere det i flest mulige fag og vi har fået nogle udendørsrammer, som lægger op til bevægelse. Vi har etableret en bane, hvor de unge mennesker kan blive udfordret – både læringsmæssigt og fysisk.

Vi har på ungeuniverset været igennem en større renovering, og skolen fremstår nu som lys og venlig – og ikke mindst med lokaler, som er beregnet for unge mennesker. Vi har fået så store lokaler, at det er muligt at lave en fleksibel og spændende undervisning, fordi der er plads til at bevæge sig fra et plenumområde til et gruppeområde i klasselokalerne. Derudover er skolen indrettet handicapvenligt.

På ungeuniverset har vi et godt ungdomsmiljø – ”klassen” i traditionel forstand er ikke længere omdrejningspunktet – linjen er der, hvor eleverne skaber venskaber og arbejdsfællesskaber. Vi lægger vægt på, at der er kvalitet i at kende mange, dvs at eleverne også arbejder sammen med andre elever, både på langs og på tværs af linjeholdene. På den måde styrker vi læringen – der er altid nogen der kan hjælpe, hvis man har brug for det.